Home 9 Blog 9 12 tipů, jak urychlit vydání vaší publikace
12 tipů, jak urychlit vydání vaší publikace

  3 minuty

Chcete nebo potřebujete publikovat výsledky vašeho výzkumu rychleji? V tomto článku naleznete prověřené tipy pro urychlení publikačního procesu. Čtěte dále a zjistěte víc!

Výzkum je často pomalý proces, vyžaduje pečlivé návrhy a replikaci experimentů. Jakmile nahromadíte dostatek dat k sepsání rukopisu, nejspíše jej budete chtít publikovat tak rychle, jak to jen bude možné. Včasné publikování může uspíšit šíření získaných poznatků, snižuje pravděpodobnost, že vás někdo předběhne a umožňuje rychlejší návrat k laboratorní práci na další studii.

Ať už pracujete na experimentech, nebo jste v polovině přípravy článku, následující tipy vám mohou pomoci urychlit jeho vydání:

1. Myslete na své obrázky

Budete-li při ilustraci klíčových experimentů, snažte se náčrty svých ilustrací vytvořit rychle, zvláště pak proto, že tento proces se může po týdnech či měsících od sběru dat pořádně protáhnout. V tomto případě doporučujeme kontaktovat šikovné kolegy, nebo profesionální grafiky. Další možností je prohledat internet a správně uvést zdroj.

 

2. Začněte psát brzy

Ačkoli ještě nejste hotovi se všemi experimenty, můžete i tak svou práci začít sepisovat. Sekce úvodu, která je často založena na dřívějším výzkumu, se pro zahájení psaní přímo nabízí. Poskládat si sekci použité metodiky, zatímco máte stále vše čerstvě uložené v paměti, dokáže přípravu vaší publikace taktéž významně urychlit.

 

3. Pište jasně

Publikace skvěle navržené studie s významnými dopady pro danou oblast může být bohužel snadno zastíněna nejasným vyjádřením myšlenek. Problém s pochopením obsahu mohou mít především recenzenti a editoři časopisů, a mohou tak špatně napsanou práci ocenit negativní kritikou, což zvyšuje riziko odmítnutí práce. Toto je překážkou v publikaci zvláště pro nerodilé anglické mluvčí. Zkuste o konzultaci ohledně vaší práce požádat své kolegy, nebo ještě lépe, využijte služeb profesionálů z kontroluje.me.

 

4. Využijte software pro formátování referencí

K vytvoření seznamu referencí je možné využít celou řadu programů jako např. Advantages, Definitions, nebo je možné použít i MS Word. Při práci na rukopisu vám navíc tyto programy mohou automaticky formátovat citace dle pokynů cílového časopisu a aktualizovat jejich seznam kdykoli, kdy citaci odstraníte nebo přidáte, což dále šetří váš čas. K dispozici jsou také různé volně dostupné programy jako Zotero.

 

5. Poznejte, kdy práci odeslat

Máte-li již k dispozici velké množství dat, ale experimenty stále běží, popřemýšlejte, zda je váš výzkum možné rozdělit do dvou různých částí. Tento přístup vám umožní rychlejší publikaci dřívějších experimentů, a to ještě předtím, než celý výzkum dokončíte.

 

6. Využijte tzv. předrevizi

Dalším způsobem jak urychlit vydání vaší vědecké práce je předrevize. Zpětnou vazbu ohledně své práce můžete dostat například od svých kolegů. Podmínkou ale je, že mají dostatek času a také povědomí o vaší práci. Další možností je využít profesionálů z kontroluje.me. Toto je spojeno s určitými náklady, ale máte jistotu, že se vaší práci bude věnovat odborník na jazyk i vaši oblast výzkumu. Nezávislá zpětná vazba vám pomůže vaši práci zdokonalit.

 

7. Vyberte správný magazín

Pro zvýšení pravděpodobnosti přijetí vaší práce si vyberte časopis, jehož zaměření odpovídá vašemu výzkumu. Komunikace s kolegy, revize vlastního seznamu referencí a listování webovými stránkami potenciálních magazínů může tomuto účelu skvěle posloužit. Zvážit můžete také časopisy a vydavatele (jako je Elsevier), kteří využívají zrychlený postup rozhodování o přijetí nebo nepřijetí publikace. Odeslání práce do open access časopisů, jako je PeerJ a PLOS ONE, které se spíše než na inovaci a důležitost zaměřují na vědecký přínos, může publikování rovněž uspíšit.

 

8. Kontaktujte magazín

Předpublikační žádost obsahuje dopis adresovaný přímo magazínu. Ten díky tomu může posoudit svůj zájem o váš rukopis. Tato žádost dokáže významně urychlit rozhodování o tom, zda je vaše práce pro časopis dostatečně zajímavá, aniž by musela projít celým review procesem. Různé magazíny mají na obsah těchto žádostí různé požadavky: například Current Biology vyžaduje zaslání abstraktu vaší práce spolu s takovýmto dopisem. Vezměte také na vědomí, že v různých případech, jako je kupříkladu publikování v PLOS Medicine, může být předpublikační žádost dokonce vyžadována.

 

9. Dodržujte pokyny

Při psaní průvodního dopisu, hlavního textu, citací, obrázků a tabulek i všech doplňujících informací se držte pokynů cílového časopisu, tím se vyhnete nechtěným zdržením při publikování. Služba pro formátování článků od kontroluje.me může dodržování těchto pokynů usnadnit.
10. Sepište efektivní průvodní dopis
Napište průvodní dopis, kterým doplníte svou zasílanou práci a získáte možnost vyzdvihnout důležitost vaší publikace nebo předvést své klíčové poznatky. Efektivně cílený průvodní dopis zaslaný do vhodného magazínu může potenciálně přesvědčit editora k okamžitému zaslání vašeho rukopisu k odborné recenzi.

 

11. Buďte s magazínem ve styku

Pokud jste svou práci do časopisu již zaslali, ale stále jste neobdrželi rozhodnutí, zkuste kontaktovat editora a zkontrolujte stav publikace. Běžná doba od zaslání článku po rozhodnutí se může v různých oblastech a časopisech lišit, v mezičase tedy můžete debatovat s kolegy, nebo sledovat webové stránky magazínu, kde zjistíte, zda nečekáte déle, než je obvyklé.

 

12. Napište recenzentům efektivní odpověď

Pečlivá, jasná a zdvořilá odpověď na komentáře editorů a recenzentů může pomoci snížit pravděpodobnost odmítnutí či dalšího kola recenze, díky čemuž ušetříte další čas.

 

Závěrem

Ať už jste ve stádiu výzkumu nebo již píšete, doufáme, že vám těchto 12 tipů pomůže urychlit publikování vaší práce.

Máte zájem odebírat novinky ze světa akademických korektur a slevových akci?

Přihlaste se k odběru

Více z našeho blogu

Jak najít správného korektora pro moji odbornou práci?

Zrovna jste dokončili svou práci. Data byla zpracována, metodika nastíněna, argumenty vyloženy na stůl a všechna konstruktivní kritika přiměřeně vyvrácena. Nyní přišla část, kterou většina autorů nenávidí: editace práce pro následnou publikaci.

Charakteristiky akademického psaní

V tomto průvodci se setkáte se zaměnitelnými výrazy „akademické psaní“ a „vědecké psaní“. Oba tyto pojmy odkazují na tutéž formu psaní a oba vycházejí ze stejné sady charakteristik.
Pojďme se nyní podrobněji věnovat třem hlavním charakteristikám akademického psaní.

5 běžných mylných představ o korekturách a úpravách odborných textů

Akademické psaní je záhadné téma. Věnuje se mu pouze vybraná část populace a ti, kteří se jím zabývají, musí překonat labyrint odborné terminologie a citací.
Vzhledem k tomu, že ještě menší část z nich akademické psaní pravidelně opravuje a edituje, není divu, že o problematice existuje mnoho mylných představ.