Home 9 Blog 9 Jak najít správného korektora pro moji odbornou práci?
Jak najít správného korektora pro moji odbornou práci?

  4 minuty

Zrovna jste dokončili svou práci. Data byla zpracována, metodika nastíněna, argumenty vyloženy na stůl a všechna konstruktivní kritika přiměřeně vyvrácena. Nyní přišla část, kterou většina autorů nenávidí: editace práce pro následnou publikaci. 

Výběr editora či korektora pro odbornou práci je úmorným úkolem, neboť to vyžaduje najít někoho, kdo má schopnost opravit gramatické a stylistické chyby ve vašem díle a zároveň je dostatečně znalý obsahu na to, aby rozlišil a pochopil terminologii vašeho oboru. Jak tedy najít toho správného korektora pro vaši odbornou práci?

Udělám to sám. Nakonec, sám jsem to také psal. Jaká jsou úskalí?

Nejtěžší částí samostatných úprav a korektur je přijetí faktu, že téměř cokoli může být z vaší práce vyškrtnuto. Mnoho výzkumníků strávilo zdokonalováním své práce mnoho měsíců (ne-li dokonce let). Podívat se na konkrétní bod, jehož vývoj a zpracování zabraly hodiny a hodiny práce, a uvědomit si, že nakonec s vaší prací úplně nekoresponduje, může mít demotivující efekt. Pokud však chcete dát vlastní korektuře své práce šanci, níže naleznete několik rad, jak postupovat.

 

Začněte změnou úhlu pohledu na vaši práci.

Místo toho, abyste se na něj dívali na obrazovce, si dokument vytiskněte, a dělejte si poznámky tužkou. Změňte font nebo alespoň jeho velikost. Upravte cokoli, co vám pomůže jej vnímat z jiné perspektivy; díky tomu bude jednodušší vyhnout se přeskakování vět či slov, které vyžadují vaši pozornost.   

Korekci či úpravy práce provádějte po etapách.

Začnete-li se cítit unaveně, frustrovaně, naštvaně či všelijak, jen ne klidně a sebejistě, na chvíli text odložte a odpočiňte si. Pečlivý postup a sebejisté úpravy krok za krokem jsou daleko efektivnější než rychlé pročítání textu, které způsobuje opomíjení očividných chyb.   

Projděte si text vícekrát.

Aby vychytali všechny chyby a překlepy v rámci dokumentu, přečte jej většina editorů alespoň dvakrát. Plánujete-li provést vlastní editaci, doporučuje například University of Leicester pročíst si práci hned pětkrát (jednou se zaměřit na obsah, poté na opakující se slova, tón, značení a naposled na korekturu).  

Zkuste si přečíst svou práci pozpátku a zdůrazněte její nejdůležitější body.  

Začněte svou práci číst od konce a v tomto duchu pokračujte, zatímco identifikujete pointu jednotlivých odstavců. Označte si je dle důležitosti, poté odstavce zpřeházejte tak, aby byly ty nejdůležitější zpracovány jako první. Nebuďte překvapeni, pokud budete muset po tomto postupu své teorie či dokonce celou práci úplně přepsat.

 

Pár lidí znám. Možná by mi někdo z nich mohl pomoci.

Chcete-li editora své odborné práce najít mezi svými spolužáky, učiteli, či kolegy akademiky, zaměřte se na ty, kdo sdílí či alespoň rozumí vaší studijní oblasti. Poraďte se se svým konzultantem či studijním oddělením ohledně dostupných editačních nebo korektorských služeb. Většina institucí nabízí pracovní skupiny, příručky, manuály i jiné užitečné nástroje, které pomáhají těm, kdo potřebují při editaci či korektuře pomocnou ruku. S některými školami dokonce nemusíte ani spolupracovat, a přesto můžete z jejich pomoci těžit!

Mějte však na paměti, že stejně jako vy pracujete na své publikaci, vaši kolegové a konzultanti jsou podobně zaneprázdnění. Vaši profesoři musí vést přednášky, pořádat workshopy, účastnit se porad a dohlížet na práci studentů – to vše při plnění vlastních výzkumných povinností. Ačkoli může žádost o novou perspektivu a přátelskou výpomoc znít jako neškodná prosba, špatně mířený požadavek může rozdmýchat emoce a poškodit dobré vztahy.   

Když žádáte o pomoc, nezapomínejte na slušné chování („prosím“ nic nestojí), respekt („Vím, že máš spoustu práce, ale mohl bys pro mě něco udělat?“) a vděčnost, i pokud bude odpověď znít „ne“ („I tak děkuji. Neznáš někoho, kdo by mi mohl pomoci?“). Dostane-li se vám kladné odpovědi, vyjádřete svůj vděk a dohodněte si termín, kdy se k vám editovaná práce vrátí. Nikdy neříkejte: „Podívej se na to, až budeš mít chvilku,“ ani v případě, že máte do odevzdání ještě spoustu času.

Bez pevného termínu by se váš korektor mohl zachovat jako Douglas Adams a odkládat termín tak dlouho, dokud nebudete nuceni na svého kolegu/kolegyni začít dotírat. Do takové pozice se nikdo dostat nechce! Pamatujte si také, že jakmile se vám editovaná práce vrátí, měli byste se vyvarovat kritiky na vašeho kamaráda či kolegu, i když si nemyslíte, že by odvedl zrovna fantastickou práci. Místo toho se zaměřte na vděk, protože jistě dělal/a co mohl/a.

 

Nejspíše bych za editaci mohl zaplatit. Zase tolik to stát nebude, ne?

Stejně jako většina služeb, i editace a korektura stojí více, když musí být provedeny rychle. Navíc si rovněž musíte nechat čas na nezbytné korekce a revizi poté, co se vám vaše práce vrátí. Pokud se něco zvrtne a vámi vybraný editor bude na práci potřebovat více času, je nezbytné mít možnost prodloužit termín. Hledáte-li korektora svého dokumentu, měli byste mu nebo jí vždy zadat termín, který je alespoň 48 hodin před datem odevzdání práce.

Cena se rovněž může lišit v závislosti na objednané službě. Editace a korektura nejsou to samé a na základě tohoto rozdílu stojí editace některých objednávek více než jejich korektura. Jakmile začnete zkoumat cenu služeb, dávejte si pozor na různě stupňované služby: za vyšší úrovně služeb a různé nadstandardní úkony spojené s kompletní editací a konstruktivní zpětnou vazbou obvykle zaplatíte více.

Nejste-li si jisti, jaký termín editorovi pro vaši práci zadat, mějte na paměti, že průmyslová norma pro rychlost editace je 1 000 slov na hodinu. Kompletní editace výzkumné práce o 30 000 slovech tedy zabere zhruba 30 hodin. To je nutné dále rozdělit na pracovní dny po 10 hodinách (protože editoři, stejně jako všichni lidé, potřebují jíst a spát), což znamená celkem 3 pracovní dny.

Některé služby mohou nabízet doručení do 24 hodin (nebo méně) pro ty, jež mají na spěch, přičemž mohou autoři využít stejnou možnost, jakou jsme doporučovali dříve pro vlastní editaci: rozdělení dokumentů na více částí. Díky tomu může na vašem textu pracovat více editorů najednou. Toto sice může práci urychlit, avšak hrozí riziko nesourodých či jiných nesrovnalostí při slučování celku zpět do původního tvaru.

A nakonec, dávejte si pozor na služby, jež se netěší valné reputaci (či reputaci vůbec žádné!), chybí jim postup pro řešení stížností či se silně nebo úplně spoléhají na počítačové programy. Člověk, který se nezabývá vašimi námitkami či nabídkami na urovnání věci, nejste-li s prací spokojeni, si nezaslouží vaši práci ani vidět.

Editační programy navíc nejsou dostatečně sofistikované na to, aby dokázaly dokument přečíst a aplikovat kontext potřebný pro odhalení logických přešlapů, nevhodných citací, nepodložených tvrzení či nesmyslných odchylek.

Sázkou na jistotu při placené editaci a korektuře vaší odborné práce je společnost, která se na trhu již nějakou chvíli pohybuje, její kvalita je prokazatelně doložená, nabízí konzistentní ceny v závislosti na potřebné službě, spolu s podrobnou editační prací poskytuje také konstruktivní zpětnou vazbu, nabízí excelentní zákaznickou podporu, zaručuje dodání kvalitní práce (a bude s vámi spolupracovat při dosažení tohoto cíle) a pyšní se personálem zkušených editorů obeznámených s vaším studijním oborem ochotných úplně se oddat vaší práci. Zajímalo by vás, jestli někdo takový existuje? Jsme to my – kontroluje.me.

 

Závěrem

 

Všechny vtipy stranou, nezáleží na tom, koho si pro korekci své práce vyberete, mějte však na paměti, že editace by jí měla být vždy ku prospěchu a je nezbytným krokem na vaší autorské cestě. Nechte si svou práci upravit, zkontrolovat či revidovat a zajistěte si tak promyšlené a pevné argumenty a přispějte do bohatství světového vědění. Šťastné psaní!

Máte zájem odebírat novinky ze světa akademických korektur a slevových akci?

Přihlaste se k odběru

Více z našeho blogu

Charakteristiky akademického psaní

V tomto průvodci se setkáte se zaměnitelnými výrazy „akademické psaní“ a „vědecké psaní“. Oba tyto pojmy odkazují na tutéž formu psaní a oba vycházejí ze stejné sady charakteristik.
Pojďme se nyní podrobněji věnovat třem hlavním charakteristikám akademického psaní.

12 tipů, jak urychlit vydání vaší publikace

Výzkum je často pomalý proces, vyžaduje pečlivé návrhy a replikaci experimentů. Jakmile nahromadíte dostatek dat k sepsání rukopisu, nejspíše jej budete chtít publikovat tak rychle, jak to jen bude možné. Včasné publikování může uspíšit šíření získaných poznatků, snižuje pravděpodobnost, že vás někdo předběhne a umožňuje rychlejší návrat k laboratorní práci na další studii.

5 běžných mylných představ o korekturách a úpravách odborných textů

Akademické psaní je záhadné téma. Věnuje se mu pouze vybraná část populace a ti, kteří se jím zabývají, musí překonat labyrint odborné terminologie a citací.
Vzhledem k tomu, že ještě menší část z nich akademické psaní pravidelně opravuje a edituje, není divu, že o problematice existuje mnoho mylných představ.