Home 9 Blog 9 5 běžných mylných představ o korekturách a úpravách odborných textů
5 běžných mylných představ o korekturách a úpravách odborných textů

  3 minuty

Akademické psaní je záhadné téma. Věnuje se mu pouze vybraná část populace a ti, kteří se jím zabývají, musí překonat labyrint odborné terminologie a citací.

Vzhledem k tomu, že ještě menší část z nich akademické psaní pravidelně opravuje a edituje, není divu, že o problematice existuje mnoho mylných představ.

Ve společnosti Kontroluje.me se snažíme našim klientům poskytovat ty nejlepší korektury a editace textů a zároveň jim zprostředkovat znalosti, které potřebují k informovanému rozhodování o svých dokumentech. Níže probereme a vyvrátíme pět obvyklých mylných představ o korekturách a editacích odborných textů.

1. Editoři a korektoři mohou váš materiál přepsat

První běžnou mylnou představou, kterou se budeme zabývat, je obava, že by editoři a korektoři mohli váš materiál přepsat. Ačkoliv se může u řady autorů jednat o oprávněné znepokojení, účelem profesionálních korektur a editací rozhodně není změna významu vašeho textu.

Tito profesionálové naopak revidují rozmanité prvky vaší práce, například její strukturu, styl, gramatiku a interpunkci, aby celkově pomohli vylepšit váš text a zprostředkovat vaše zamýšlené sdělení. Profesionální editoři a korektoři, kteří jsou ve společnosti Kontroluje.me, berou tuto odpovědnost vážně. Pokud jsou žádoucí intenzivnější změny, editoři a korektoři v celém dokumentu rovněž uvedou návrhy a dotazy formou komentářů. Poté je pouze na vás coby autorech, abyste se rozhodli, zda s těmito návrhy souhlasíte či nikoliv.

 

2. Text nepotřebuje žádné revize

Tuto mylnou představu často mají ti, kteří věří, že jejich psaní je stoprocentně bezchybné – což však neplatí téměř nikdy, a to bez ohledu na to, o jak schopné autory se jedná. Dokonce i ti nejuznávanější autoři podrobili svou práci před publikací několika revizím. Revize pomáhají autorům objasnit jejich záměr, posílit jejich argumenty a prohloubit celkový dopad jejich práce. Všechna významná nakladatelství vyžadují realizaci hned několika revizí.

Pro zajištění vysoké kvality vašeho textu jej nechte zkontrolovat nejlépe několika editory a případně korektory (viz bod 3). Tento proces vám umožní získat rozmanité perspektivy, neboť různí editoři a korektoři mohou odstranit chyby, kterých si autor nevšimne. Každý kvalitní text vyžaduje čas, trpělivost a kvalitní revizi.

 

3. Editace a korektura jsou totožné

Ačkoliv se tyto pojmy zdají podobné, úplně stejné nejsou a neznalost rozdílů mezi nimi přispívá k řadě mylných představ o korekturách a editacích odborných textů. Abyste pochopili rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, mějte na paměti, že editace zahrnuje revizi struktury a toku textu se zachováním autorova výrazu a upřesnění obsahu. Tento proces může zabrat hodně času, neboť je obvykle nutné provést několik revizí, než lze text pokládat za „hotový“.

Korektura je oproti tomu poslední fází před dokončením dokumentu: řeší se při ní všechny zbývající problémy, jako jsou gramatické chyby, překlepy a interpunkční nedostatky. Jedná se o zásadní krok v celkovém procesu úprav, jelikož korektoři upravují různé nesrovnalosti, které programy pro zpracování textu (např. Microsoft Word) běžně nezachytí. Například regionální varianty angličtiny (tj. americká, australská, britská) mají u některých slov odlišný pravopis a tyto rozdíly mohou aplikace pro zpracování textu snadno přehlédnout. Pokud korektoři v textu zjistí zásadní nedostatky – jejich výskyt může znamenat rozdíl mezi tím, zda bude text periodikem přijat či odmítnut – následně pravděpodobně navrhnou další kolo úprav.

 

4. Vlastní publikace editora nepotřebuji

Někteří autoři mohou mít mylnou představu o tom, že by si měli svou vlastní práci upravovat pouze sami. Vlastními silami upravené dílo může být publikováno s množstvím přehlédnutých chyb. Autor je zkrátka se svou prací často obeznámen až příliš na to, aby dokázal případné chyby odhalit. Autoři už tuší, jak by jejich práce měla vypadat a vyznít, jak by na sebe měly jednotlivé myšlenky navazovat, a proto pak ve výsledku přehlíží chyby. Psaní nespočívá ve stejných dovednostech jako editování a autoři by měli vždy zvážit, zda požádají editora či korektora s neotřelou perspektivou o kontrolu své práce. Vždy je dobré, když si vaše dílo někdo kvalifikovaný přečte, opraví a poskytne zpětnou vazbu

 

5. Odborný text může upravovat jakýkoli editor

Někteří lidé věří, že psaní a editování jsou bez ohledu na okolnosti univerzálně přenositelnými dovednostmi. Nic však nemůže být vzdálenější pravdě. Řada akademických oblastí například používá odbornou terminologii, která dává smysl pouze v konkrétních souvislostech. Editor, který pracoval na nejnovějším bestselleru, má zkušenosti s úpravou beletrie, avšak tyto dovednosti nemusí být nutně použitelné při úpravě textů s pevně danou formou a velkým množstvím odborných pojmů.

Editoři, kteří mají zkušenost s úpravami odborných publikací, jako naši akademičtí editoři, jsou mnohem lépe vybaveni k tomu, aby vám pomohli účinněji rozvrhnout vaše argumenty a jednotlivé body výzkumu.

 

Závěr

Doufáme, že rozptýlení těchto pěti běžných mylných představ o akademických korekturách a úpravách vám pomůže porozumět procesu editace a korektury a připraví vás na informované rozhodování o vašem díle. Uvítáme, když budete naše rady sdílet s ostatními a pomůžete nám tak vymýtit alespoň některé mylné představy, panující o tvorbě odborných textů. Rozhodujte se o osudu svých vědeckých prací na základě faktů, a ne mýtů.

Jako závěrečné doporučení si pamatujte, že bez ohledu na to, jak sebejistě se při psaní cítíte, je vždy užitečné podrobit dokument důsledné kontrole profesionálním okem editora či korektora. Mohou vám pomoci zachytit jak drobné nedostatky, tak i zásadnější problémy, jako třeba mezery v úsudku či chyby v argumentaci, které by vám jinak unikly.

Máte zájem odebírat novinky ze světa akademických korektur a slevových akci?

Přihlaste se k odběru

Více z našeho blogu

Jak najít správného korektora pro moji odbornou práci?

Zrovna jste dokončili svou práci. Data byla zpracována, metodika nastíněna, argumenty vyloženy na stůl a všechna konstruktivní kritika přiměřeně vyvrácena. Nyní přišla část, kterou většina autorů nenávidí: editace práce pro následnou publikaci.

Charakteristiky akademického psaní

V tomto průvodci se setkáte se zaměnitelnými výrazy „akademické psaní“ a „vědecké psaní“. Oba tyto pojmy odkazují na tutéž formu psaní a oba vycházejí ze stejné sady charakteristik.
Pojďme se nyní podrobněji věnovat třem hlavním charakteristikám akademického psaní.

12 tipů, jak urychlit vydání vaší publikace

Výzkum je často pomalý proces, vyžaduje pečlivé návrhy a replikaci experimentů. Jakmile nahromadíte dostatek dat k sepsání rukopisu, nejspíše jej budete chtít publikovat tak rychle, jak to jen bude možné. Včasné publikování může uspíšit šíření získaných poznatků, snižuje pravděpodobnost, že vás někdo předběhne a umožňuje rychlejší návrat k laboratorní práci na další studii.